Intézményünk története

 

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye elődje 1952-ben alakult meg a Simonyi út 6. szám alatt, Zrínyi Ilona Gyermekotthon néven. Az otthonban 65 férőhelyen általános iskolás korú, alsó tagozatos gyermekek nyertek elhelyezést.
A gyermekotthon lakói 1954 augusztusában költöztek át a Bem tér 13. szám alatti volt professzori villába, míg a Simonyi út 6. szám alatt megalakult az Oleg Kosevoj nevét viselő ipari tanulóotthon.

1957 szeptemberétől a felső tagozatos korúvá váló gyermekeknek nem kellett átkerülniük új gyermekotthonba, maradhattak a megszokott környezetükben, aminek a következtében 1963-tól már csak felső tagozatos gyermekek ellátásáról gondoskodott az intézmény.
1969-ben az országban elsőként itt jött létre utógondozó otthon 10 férőhellyel.

1978-ban az Oleg Kosevoj Ipari Tanulóotthon, mely időközben a Hámán Kató Nevelőotthon nevet vette fel, egyesült a Zrínyi Ilona Gyermekotthonnal Hámán Kató Nevelőotthon néven.
A gyermekek összetétele nagyon vegyessé vált az összevonással. Voltak az otthonban általános iskolások, szakmunkás tanulók, szakközépiskolások, dolgozó fiatalok, utógondozottak és családból érkezett kollégisták.

1981-ben az általános iskolások átkerültek a Berettyóújfalui Gyermekvárosba, és ifjúsági otthon jelleg alakult ki.
A Simonyi úti részlegben kerültek elhelyezésre a tanuló és a kollégista fiatalok, a Bem tér 13. szám alatt pedig a dolgozó lányok éltek.
A két részlegben 1983-ban 125 férőhely volt.

1995-ben az Önkormányzat határozatot hozott a kollégiumi feladat megszüntetéséről, és a Simonyi út 6. szám alatti épületet értékesítette.
A Városi Nevelőotthon ezt követően a Bem téri épületben működött tovább, a férőhelyek száma ötvenre csökkent.

1997-tõl megkezdődött az intézmény szerkezeti átalakítása, a hagyományos nevelőotthon lebontása, új típusú, családias nevelés formáinak kialakítása.

1998-ban létrejött az alapellátáson belül a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, a hagyományos gyermekotthon keretein belül a gyermekek átmeneti gondozása. Augusztusban megkezdte működését az első lakásotthon.

1999-ben újabb két lakásotthon jött létre.
Önálló szervezeti egységként megalakult a gyermekek átmeneti otthona, és megszerveződött a helyettes szülői hálózat.

Az intézmény új elnevezése DMJV Gyermekvédelmi Intézménye lett.

2010-ben kezdte meg működését a nevelőszülői hálózat, mely tovább árnyalta a szolgáltatások palettáját.

2012. december 31-től fenntartói átszervezés keretében a gyermekvédelmi szakellátás DMJV Reménysugár Otthonához került, míg intézményünk szakmai tevékenységét a Családok Átmeneti Otthona bővíti.

2016. január 1-től a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait – fenntartói átszervezés következtében – a DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja látja el. Az intézmény gyermekek átmeneti gondozását biztosítja, Gyermekek Átmeneti Otthonában és Családok Átmeneti Otthonában.

 

Készítette:
Honlapkészítés Debrecen