Gyermekek Átmeneti Otthona

A testi sértésekről készíthető látlelet. Így az is megállapítható, hogy hány napon belül gyógyulnak. De ki mondja meg egy szóról, egy hangsúlyról, egy vállvonogatásról vagy egy röhögésről, hogy meddig lehet utána életben maradni, s miféle belső vérzésekbe hal bele ilyenkor az ember?
(Ancsel Éva)
Missziónk

Átmeneti otthonunk célja az, hogy nyitottan fogadjuk a különböző gondokkal küzdő, krízishelyzetbe került, debreceni illetőségű családokat, és 3-18 év közötti gyermekeiket. Arra törekszünk, hogy rugalmasan tudjunk együttműködni a családdal, az esetgazda családgondozókkal, az esetbe bekapcsolódó egyéb szakemberekkel, legyenek ötleteink, javaslataink, alternatíváink nehézségeik megoldására. Teremtsünk olyan körülményeket, helyzeteket, amelyben a gyermek biztonságot, szeretetet, megbecsülést, odafigyelést érez, a szülő szülői szerepében megerősödik, és a szülő-gyermek kapcsolat rendeződik.

 

A Böszörményi út 68. szám alatt lévő Gyermekek Átmeneti Otthonában 9 férőhelyen átmeneti gondozást biztosítunk azoknak a 3-18 év közötti debreceni illetőségű gyermekeknek, akiket családjuk valamilyen okból, rövidebb ideig nem tud ellátni.

A gyermek átmeneti gondozása idején a szülő szülői felügyeleti joga érintetlen marad, és a szolgáltatás igénybe vételéért személyi térítési díjat kell fizetnie, melynek összege maximálisan a család egy főre jutó jövedelmének 50%-a lehet gyermekenként.

A gondozás maximális időtartama 12 hónap, mely – indokolt esetben – 6 hónappal meghosszabbítható.

A törvényes képviselőkkel (szülőkkel) együttműködve egyéni megállapodás alapján biztosítjuk a gyermekek teljes körű ellátását.

A gyermekjóléti szolgálatok családgondozóival közösen, szükség esetén pszichológus támogatásával segítjük a családokat problémáik megoldásában, a szülő-gyermek kapcsolat erősítésében.

Az átmeneti gondozást kérheti a szülő, törvényes képviselő, illetve a gyermek is.

Hogyan vehető igénybe a szolgáltatás?
 • A szülő, törvényes képviselő személyesen nyitvatartási időben vagy telefonos bejelentkezés útján kérheti a szolgáltatás biztosítását.
 • A gyermek saját maga is kérheti személyesen vagy intézmények (gyermekjóléti központ, iskola, óvoda, egészségügyi intézmények) munkatársainak segítségével.
 • Egyes esetekben, védelembe vétel során gyámhatósági kötelezés alapján is igényelhető.

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges:

 • Debreceni bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely.
 • Jövedelemigazolás
 • A gyermek személyes dokumentumai (TAJ kártya, személyi igazolvány, lakcímkártya, diákigazolvány, esetleges orvosi papírok)
Milyen esetekben ajánljuk a szolgáltatást?
 • A szülő betegsége, esetleges kórházi kezelése esetén
 • A gyermek egészségi állapotát veszélyeztető lakáskörülmények (átmeneti hajléktalanság, rossz lakáskörülmények)
 • Családon belüli konfliktusok (szülő-szülő, szülő-gyermek közötti).
 • Munkanélküliség
 • Életvezetési problémák, szenvedélybetegség
 • A szülő indokolt távolléte vagy más akadályozatása gyermeke nevelésében
 • Családon belüli bántalmazás
A szolgáltatás tartalma
 • a gyermek teljes körű ellátása
 • lakhatási lehetőség
 • napi ötszöri étkezés
 • évszaknak megfelelő ruházat (szükség esetén)
 • a személyi higiéné feltételeinek biztosítása
 • tanulás, korrepetálás
 • kapcsolattartás a szülővel
 • szabadidő hasznos eltöltése
 • egészségügyi ellátáshoz való eljuttatás
 • érdekvédelem
 • életkornak megfelelő zsebpénz

 

Készítette:
Honlapkészítés Debrecen